Prosimy bardzo o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości, oraz sprawnego zorganizowania obsługi.
1.      Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 kończy o godzinie 10:00.
2.      Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.
3.      Po otrzymaniu kluczy do pokoju należy wypełnić kartę meldunkową ,oraz zapoznać się z regulaminem.
4.      Formalności związane z zameldowaniem oraz opłatę należności za pobyt należy dokonać w dniu przyjazdu.
5.      Skrócenie pobytu z przyczyn od nas niezależnych nie skutkuje zwrotem pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
6.      Rezygnacja z przyjazdu w zarezerwowanym terminie po wpłacie zadatku nie powoduje jego zwrotu.
7.      Wszelkie zauważone w pokoju usterki należy zgłaszać w dniu przyjazdu. W przypadku zastrzeżeń co do stanu bądź warunków w obiekcie prosimy o jak najszybsze zgłoszenie celem natychmiastowej reakcji.
8.      Goście ponoszę odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia powstałe z ich winy.
9.      Przy opuszczaniu pokoju w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie drzwi na klucz.
10.    Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
11.    Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju tylko za wiedzą i zgodą właściciela obiektu. Gość obiektu nie może przenocować osób trzecich niezameldowanych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu naliczone zostaną dodatkowe koszty noclegu .
12.    Gość obiektu przywożący ze sobą zwierzę zobowiązany jest ponosić wszelką odpowiedzialność za spowodowane szkody. Zwierzęta nie mogą spać ani przebywać na łóżkach by nie brudzić pościeli sierścią. Każde zwierze musi mieć własne posłanie lub kojec przywieziony przez właściciela.
13.    Właściciele psów nie mogą pozostawiać swoich ulubieńców w pokoju ( zwierze tęskni i zakłóca swoim zachowaniem spokój pozostałym mieszkańcom).
14.    Przedmioty np. koce, krzesła oraz urządzenia są wyposażeniem pokoju i nie mogą być wynoszone poza pokój( na łąkę, plażę, ogród).
15.    Przy wychodzeniu z pokoju na dłuższą nieobecność proszę o wyłączenie z prądu sprzętu RTV.
16.    Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci  odpowiadają rodzice lub opiekunowie.   Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości 50 zł/dobę. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.
17.    Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Za zgubienie klucza pobiera się opłatę
w wysokości 50,00 zł.
18.    Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
19.    Parking jest niestrzeżony i wolny od opłat, nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.
20.    W wc jest w jeden papier toaletowy, w następne sztuki klient musi sam się zaopatrzyć.
21.    Zakaz wynoszenia mebli tarasowych do pokoi i na ogród.
22.    W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będą naliczane kary za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli w wysokości 200 zł.