Regulamin HOSTEL EUROPA

 

Prosimy bardzo o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości, oraz sprawnego zorganizowania obsługi.

Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
1. Pokoje w naszym hostelu wynajmowane są na doby.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 kończy o godzinie 10:00.

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hostelu. Hostel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności.
 2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 – Recepcja naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według ceny dnia.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
 4. Po otrzymaniu kluczy do pokoju należy wypełnić kartę meldunkową, oraz zapoznać się z regulaminem.

W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.

 1. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej.

Formalności związane z zameldowaniem oraz opłatę należności za pobyt wraz z opłatą klimatyczną    (opłata klimatyczna która wynosi 2 PLN osoba dorosła i 1 PLN dzieci do lat 18) należy dokonać w dniu przyjazdu.

 1. Przyjazd w terminie późniejszym niż deklarowany bądź skrócenie pobytu nie zwalniają z obowiązku uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany okres pobytu.
 2. W przypadku niezgłoszenia się Gościa w recepcji w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. w dniu od którego została dokonana rezerwacja) do godziny 20, rezerwacja zostaje anulowana. Przyjazdy w godzinach późniejszych prosimy zgłaszać telefonicznie.
 3. Pokoje są sprzątane przed przyjazdem i po wyjeździe gości, o porządek w pokoju podczas pobytu goście dbają samodzielnie.

10.Rezygnacja z przyjazdu w zarezerwowanym terminie po wpłacie zadatku nie powoduje jego   zwrotu.
11.   Wszelkie zauważone w pokoju usterki należy zgłaszać w dniu przyjazdu. W przypadku zastrzeżeń co do stanu bądź warunków w obiekcie prosimy o jak najszybsze zgłoszenie celem natychmiastowej reakcji.
12.  Goście ponoszę odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia powstałe z ich winy.

 1. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 2. Zakaz zmiany układu mebli hotelowych w pokoju.
 3. Przy opuszczaniu pokoju w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie drzwi na klucz.
  16.  Gość hostelu nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 4.  Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju tylko za wiedzą i zgodą właściciela obiektu, nie dłużej niż do godz. 20.00. Gość obiektu nie może przenocować osób trzecich niezameldowanych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu naliczone zostaną dodatkowe koszty noclegu.
 5.  Gość obiektu przywożący ze sobą zwierzę zobowiązany jest ponosić wszelką odpowiedzialność za spowodowane szkody. Zwierzęta nie mogą spać ani przebywać na łóżkach by nie brudzić pościeli sierścią. Każde zwierzę musi mieć własne posłanie lub kojec przywieziony przez właściciela.

 

 1.  Właściciele psów nie mogą pozostawiać swoich ulubieńców w pokoju ( zwierzę tęskni i zakłóca swoim zachowaniem spokój pozostałym mieszkańcom).
 2.  Przedmioty np. koce, krzesła oraz urządzenia są wyposażeniem pokoju i nie mogą być wynoszone poza pokój (na łąkę, plażę, ogród).
 3.  Przy wychodzeniu z pokoju na dłuższą nieobecność proszę o wyłączenie z prądu sprzętu RTV.
  22.  Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci  odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Za pobyt psa w hostelu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł/dobę. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem hostelu.
 5. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Za zgubienie klucza pobiera się opłatę
  w wysokości 50,00 zł.
 6. Recepcja wydaje pilot do telewizora w dniu przyjazdu. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia pilota pobiera się opłatę w kwocie 150 zł.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 8.  Parking jest niestrzeżony i wolny od opłat, nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.
 9.  W wc jest w jeden papier toaletowy, w następne sztuki klient musi sam się zaopatrzyć podczas pobytu.
  29.  Zakaz wynoszenia mebli tarasowych do pokoi i na ogród.
 10.  W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, palić można jedynie na balkonach.

W przypadku  złamania zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju bądź łazience oraz korytarzu hostelu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.

 1. Zachowanie osób korzystających z usług naszego Hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Personel hostelu może odmówić obsłużenia Gościa, który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie, w szczególności gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom w jakikolwiek sposób. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia Usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu hotelu.